הרצאות מפי מיכאל מיטרני:

דוברים נוספים באירוע מפגש ראשון לפורום CDO - מפת הדרכים לדיגיטל

Open Accessibilty Menu